2

Ga naar de  VORIGE  bladzijde

Ga naar de  VOLGENDE  bladzijde

Blackmans Bay Tas  Australia,  Oktober  2006

Inleiding

L.S.,

Dit boek bevat de stamboom van- en bijzonderheden over de familie 
SPAANDER.
Het is samengesteld door ondergetekende uit gegevens die tot plm 1980 verzameld zijn
door in hoofdzaak drie SPAANDERS, te weten, in volgorde van leeftijd,

               
KLAAS CORNELIS  geboren 20 December 1882
               
PIETER  geboren 21 September 1910
               
GERRIT  geboren  5 November  1919
                         
Ieder van deze drie was voor jarenlang zelfstandig gegevens aan het verzamelen en zo
kon het natuurlijk gebeuren dat ze elkaar af en toe ontmoetten ergens in een bibliotheek,
gemeentehuis, archief, enz. en op een gegeven moment besloten zij om samen te gaan werken.

Van wat ik begrepen heb uit korrespondentie zou vanaf dat moment
       GERRIT  zich hebben toegelegd op de stamboom gegevens,
       PIETER  zou zich geconcentreerd hebben op de oorsprong van het familiewapen
       KLAAS CORNELIS  zou al de gegevens van de drie hebben verzameld en
        uitgetikt in meervoud zodat ieder een kopie kreeg van alles wat bekend was.
Deze 'doorslagen' zijn blijkbaar later gefotokopieerd, aangezien ik ze tegengekomen ben
in o.a. het archief van de gemeente Medemblik, opgeslagen in het stadshuis van Hoorn.

Andere aanvullingen zijn o.a. genomen van een publikatie van dHr O Schutte "The Older Generation of the Spaander Family" en van twee publikaties van dHr K.Kramer, t.w. "Genealogie Spaander (I) Wormer, Durgerdam 1996" en "Genealogie Spaander (II) West Friesland 1997". Een derde publikatie "Genealogie Spaander (III) Jisp / Volendam -
Zaanstreek" wordt aan gewerkt.

De gegevens vanaf plm 1980 zijn voor het grootste deel door ondergetekende verzameld
van korrespondentie en intervieuws.

Waar de gegevens van bovengenoemde personen afwijken van de gegevens in de twee publikaties van dHr Kramer, zijn die tussen haakjes geplaatst.

Bij deze bedank ik de vele Spaanders,  die de uitgave van dit boek mogelijk hebben
gemaakt door extra- en meer recente gegevens van hun familie aan mij op te sturen.

Klaas Spaander
96 Crystal Downs Dr
Blackmans Bay  Tasmania
Australia   7052

email : spaander@tasaust.org.au

Ga naar de  VORIGE  bladzijde

Ga naar NUMMERS  of   INHOUD

Ga naar de  VOLGENDE  bladzijde