7

Ga naar de  VORIGE  bladzijde

Ga naar NUMMERS   of    INHOUD

Ga naar de  VOLGENDE  bladzijde

Ons Familiewapen


Het familiewapen van het geslacht SPAANDER bestaat uit een schild met 4 kwartieren en helm met helmteeken en dekkleeden.

  Het eerste kwartier vertoont een gouden roos van 5 randblaadjes met groene stekjes tusschen die bladen en een hartje in het midden der roos, op een roode achtergrond.
  Het tweede kwartier vertoont een roode leeuw op een gouden achtergrond.
  Het derde kwartier vertoont 3 omgewende visschen (haringen) op een blauwe achtergrond.
  Het vierde kwartier vertoont een huismerk op een zilveren achtergrond.

Het schild wordt gedekt door een helm met ijzeren staven als frontafsluiting, met een haan bovenop de helm.

Het dekkleed is in renaissance stijl, evenals de helm, en in de kleuren van het eerste kwartier van het schild.

  Het eerste kwartier, een gouden roos op een rooden achtergrond, meenen wij te moeten zien als de roos van het geslacht, door het geslacht SPAANDER aangenomen.
  Het tweede kwartier vertoont een roode leeuw op een gouden achtergrond, gelijk aan het wapen der Graven van Holland, later ook als het wapen van ons land, nu met kroon en 7 pijlen in de opgeheven poot.  Deze roode leeuw op gouden achtergrond vinden we ook in het wapen van het vroeg middeleeuwsch Geslacht Brederode, dat rechtstreeks stamt uit de eerste Hollandsche graven.
Eenig verband met dit Geslacht Brederode is niet duidelijk en niet aantoonbaar, maar waar we weten dat ons geslacht begin 1500 reeds in Wormer woonde, een heerlijkheid die vermoedelijk aan het geslacht Brederode behoorde, zouden we kunnen vermoeden dat uit dien hoofde dit tweede kwartier ontstond.
Wij noteeren even dat we zeker weten dat in 1600 ons geslacht te Wormer reeds in welstand verkeerde en reeds zijn achternaam voerde.
  Het derde kwartier houdt verband met de visserij, scheepsbouw, zeilmakerij, binnenvaart en kustvaart, reeds in 1600 en vroeger door ons geslacht uitgeoefend en nog eeuwen daarna.
  Het vierde kwartier is het huismerk van het geslacht, welk huismerk werd geplaatst op acten, testamenten, etc. door leden der familie die niet konden lezen en schrijven.  Door de notaris werd hier dan bijgeschreven "Dit is het huismerk door (naam) zelve gestelt", en bezat dan rechtsgeldigheid.

Enige schilden van dorpen in West Friesland die in het Wapen van de Spaanderfamilie voorkomen.

Ga naar de  VOLGENDE  bladzijde

Ga naar de  VORIGE  bladzijde

Ga naar NUMMERS  of   INHOUD