102

VORIGE  blz

VOLGENDE  blz

fvan blz 96                               W I L L E M    S P A A N D E R

grboren 9 December 1892 in Berkhout
overleden 5 Mei 1972

Op 21 April 1917 trouwde hij met Pietertje Spaans
5 Jul 1893 - 13 Jan 1979

      K i n d e r e n :
naar      geboren     voornaam                 gehuwd      met                            geboren
blz        gedoopt

        1    26-07-1918  Margaretha                  21-04-1942   Reinier Helder             11-01-1918
102  2    21-07-1925  Willem Simon              19-06-1948   Marie Groot                  01-061925

Kinderen van dochters van 
WILLEM SPAANDER Wz :

  van Margaretha (Helder) :
              13-04-1944  Tini                             11-06-1965   Cees Bontekoning         25-08-1944
              30-05-1946  Willy                            01-09-1966   Nan Visser                    13-02-1941
              02-07-1949  Jannie                         28-05-1971   Cees Bottema               31-12-1946

Zie ook noot 2-102) in Bijlage 2 op blz 126van blz 102                   
W I L L E M   S I M O N    S P A A N D E R

geboren 21 Juli 1925 in Berkhout
overleden 22 Maart 1993

Op 19 Juni 1948 trouwde hij met Marie Groot
geboren 1 Junie 1925

      K i n d e r e n :
naar        geboren     voornaam               gehuwd       met                              geboren
blz
          1    11-08-1951  Gerda                                             Harry Raad                  24-08-1953
102     2    03-11-1952  Willem                       03-11-1993   Tine Helder                 13-09-1956van blz 102                         
   W I L L E M   S P A A N D E R

geboren 3 November 1952 in Berkhout
Op 3 November 1993 trouwde hij met Tine Helder

                                                   geboren 13 September 1956

Klik hier
  voor  de
LINKER
      blz


   Klik hier

       voor

NUMMERS


   Klik hier

      voor

   INDEX

     Kinderen :

                 geboren        voornaam

         1    22-11-1994  Willem Jacob
         2    11-09-1996  Maarten Pieter

Klik hier
  voor  de
LINKER
      blz

Willem en Tine

VORIGE  blz

VOLGENDE  blz