101

VORIGE  blz

VOLGENDE  blz

from page 100                     WILLEM  HENDRIK   S P A A N D E R

geboren 26 Februari 1924 in Berkhout
    Op 4 Februari 1959 trouwde hij met
Petronella De Boer geboren 16 Mei 1927

Klik hier
  voor  de
LINKER
      blz

      K i n d e r e n :
naar      geboren     voornaam               gehuwd    met                              geboren
blz
        1    26-11-1959  Christina                  29-05-2000  Willem J Verburg            07-07-1955
        2    08-12-1961  Marijke
101  3    06-09-1963  Klaas Willem            27-07-1990   Anna M C De Jong        23-04-1967
        4    25-06-1965  Dieuwertje                                    Johan Wagenaar

Kinderen van dochters van 
WILLEM HENDRIK SPAANDER :

  van Christina (Verburg) :       07-11-2001  Oliver Willem Nikolaas
  van Dieuwertje (Wagenaar) : 20-09-2000  Esmée
                                                 09-01-2002  Niels


van blz 101                 
K L A A S   W I L L E M    S P A A N D E R

geboren 6 September 1963 in Twisk

Op 27 Juli 1990 trouwde hij met Anna Maria Cornelia De Jong
geboren 23 April 1967

      K i n d e r e n :
naar    geboren     voornaam 
blz
        1    18-01-1992  John Willem
        2    20-02-1994  Denise
        3    01-04-1996  Jessica


   Klik hier

       voor

NUMMERS


   Klik hier

      voor

   INDEX

Klik hier
  voor  de
LINKER
      blz

VORIGE  blz

VOLGENDE  blz