69

VORIGE  blz

VOLGENDE  blz

van blz 14                       F R E D E R I K    S P A A N D E R

gedoopt 20 Maart 1644, overleden 29 September 1699 in Wormer
In 1670 trouwde hij met Trijntje Scheeres
8 Feb 1645 - 8 Feb 1716

      K i n d e r e n :
naar       geboren       voornaam              gehuwd     met                             geboren
blz         gedoopt

        1    24071671  Niesje
        2    02111672  Jan
        3    09021673  Niesje                             23-01-1694  Adrianus Veen             11-04-1664


Kinderen van dochters van 
FREDERIK SPAANDER Jz :

  van Niesje (Veen) :
              10-08-1695  Grietje
              05-09-1696  Jan
              08-04-1699  Frederickvan blz 13                                     
J A N    S P A A N D E R

" Jong Ian "  -  " Klein Jan "
1608 - 1655
Hij trouwde met Trijn Pietersd

      K i n d e r e n :
naar       geboren   voornaam                   gehuwd     met 
blz         gedoopt

        1    10-11-1628  Guert
71   2    25-09-1639  Pieter                           17-01-1666  Neeltje Teunisd
        3    21-08-1644  Neel
        4    25-05-1646  Claes
        5    05-09-1649  Neelke
        6    13-04-1657  Neelke                                           Symen C Boer

Klik hier
  voor  de
LINKER
      blz


   Klik hier

       voor

NUMMERS


   Klik hier

      voor

   INDEX

Klik hier
  voor  de
LINKER
      blz

VORIGE  blz

VOLGENDE  blz