63

VORIGE  blz

VOLGENDE  blz

van blz 62                      P I E T E R   D I R K    S P A A N D E R

geboren 4 Juli 1905 in Wieringen
overleden 11 Juni 1970

Op 4 Juli 1934 trouwde hij met Pieternella Van Der Schalie
geboren 7 December 1911

      K i n d e r e n :
naar       geboren       voornaam           gehuwd        met                             geboren
blz
63   1    23-05-1936  Leendert                  20-05-1964   Lucia M J Sekreve       16-05-1941
        2    11-03-1940  Johanna                  25-08-1965   Helmut Lang                 13-03-1939
64   3    30-03-1944  Schalk Rijn              27-05-1969   Marianne Muller            10-05-1943


Kinderen van dochters van 
PIETER DIRK SPAANDER  :

  van Johanna (Lang) : 
            1    14-07-1967  Olaf
             2    13-10-1971  Nico


 
van blz 63                         
L E E N D E R T    S P A A N D E R

geboren 23 Mei 1936 in Wieringen

Op 20 Mei 1964 trouwde hij met Lucia Maria J Sekreve
geboren 16 Mei 1941

      K i n d e r e n :
naar     geboren       voornaam
blz
       1    10-03-1969  Maria Francina

Klik hier
  voor  de
LINKER
      blz


   Klik hier

       voor

NUMMERS


   Klik hier

      voor

   INDEX

Klik hier
  voor  de
LINKER
      blz

VORIGE  blz

VOLGENDE  blz