19

VORIGE  blz

VOLGENDE  blz

van blz 14                      J A N    S P A E N D E R

gedoopt 15 Oktober 1625 in Wormer


Hij trouwde Beatris Pietersd

     K i n d e r e n :
naar      geboren       voornaam                    gehuwd     met
blz         gedoopt

        1    03-02-1648  Niesje
        2                        Sybruch                             1683    Evert Baertsfrom page 14             
M A R I T J E    S P A A N D E R

    gedoopt 24 Januari 1627 in Wormer


Zij trouwde in 1647 met Adrianus Hensbroeck, die in 1655 overleed
In 1655 trouwde zij met Jacob Karsz, die in 1669 overleed
in 1670 trouwde zij met Harmen Woutersz

     K i n d e r e n :
naar      geboren       voornaam                 gehuwd     met
blz        gedoopt

  van Adrianus (Hensbroeck) :
        1    23-12-1646  Grietje
        2    15-03-1648  Antje
        3    10-10-1649  Pieter
  van Jacob (Karsz) :
        4    26-07-1656  Dirk
        5    25-05-1658  Jan
        6    16-01-1660  Barber
20    7    06-04-1661 Jan Spaender *)   ..-03-1688  Trijntje VanDerLey
                                                               ..-03-1695  Stijntje Van Alphen

*) Deze Jan nam zijn moeder's achternaam 'Spaender'.

Klik hier
  voor  de
LINKER
      blz


   Klik hier

       voor

NUMMERS


   Klik hier

      voor

   INDEX

Klik hier
  voor  de
LINKER
      blz

VORIGE  blz

VOLGENDE  blz