13

VORIGE  blz

VOLGENDE  blz

van blz 12                                P I E T E R    S P A E N D E R
   
                                           geboren omstreeks 1550 in Wormer

overleden 1626


hij trouwde in 1575  ???
die in 1617 overleed
vr 1600 trouwde hij met Sybruch Heymensd (Engels)
geboren 1556 - overleden 1631

     K i n d e r e n :
naar      geboren     voornaam                   gehuwd     met                                       geboren
blz        gedoopt

     van   ???  :
        1           1575  Mary                                 1590   Cornelis Schoon
14   2           1586  Jan "Big Jan-Old Ian"       1617   Mary Jansd
                                                                        1627   Agniesje Eustatiusd Manglerius   1608
    van Sybruch:
        3           1604  Pieter                                            Anna Jansd
        4           1606  Claes                                            Claesje Claesd
69   5           1608  Jan "Little Jan-Young Ian" 1628   Trijn Pietersd
        6           1610  Cornelis

Kinderen van dochters van
PIETER SPAENDER Jz :

van Mary (Schoon) :
    Cornelis

Klik hier
  voor  de
LINKER
      blz


   Klik hier

       voor

NUMMERS


   Klik hier

      voor

   INDEX

Klik hier
  voor  de
LINKER
      blz

VORIGE  blz

VOLGENDE  blz