64

VORIGE  blz

VOLGENDE  blz

S C H A L K  R IJ N   SPAANDER  geboren 30 Maart 1944 in Wieringen. Hij is Hoofd Verpleeg-
  kundige aan de G.G.& G D. in Amsterdam.
     Op 27 Mei 1969 trouwde hij met
       
MARIANNE MULLER  geboren 10 Mei 1943 in Groningen, overleden 18 Mei 2007.

K i n d e r e n :

MIRJAM  geboren 4 Juli 1970.
        Op 27 Augustus trouwde zij met
       
ANDREAS MARIO van HERP geboren 27 December 1963.
        Kinderen : 20-01-2005 Anna Marit Hetwig
TACO   Zie hier onder
       

T A C O  R IJ N   SPAANDER  geboren 19 April 1973 in Amsterdam.
      Op 13 Augustus 2004 trouwde hij met
           
FROUKJE LINETTE FRANCISKA SELLES  geboren 3 Juni 1970.

K i n d e r e n :

METS geboren 27 Februari 2004 in Bergen NH

     Klik
      hier             
   voor de
RECHTER           
       blz

     Klik
      hier             
   voor de
RECHTER           
       blz

VORIGE  blz

VOLGENDE  blz