49

VORIGE  blz

VOLGENDE  blz

     Klik
      hier             
   voor de
RECHTER           
       blz

The slipway of Pieter Spaander in Volendam

Trijntje Spaander

*) Veel van de bijzonderheden op deze en volgende bladzijden betreffende deze tak
  (speciaal op blz 50) werden overgenomen uit het boekje van dHr K Simons "Hotel
  Spaander 100 Jaar" van Volendam.

VORIGE  blz

VOLGENDE  blz