116

VORIGE  blz

VOLGENDE  blz

     Klaas, die een beter radiotoestel had gekregen van Kees Koene, verbond de luidspreker uit het toestel via een grote cartonnen cone met het mondstuk van de dictaphoon.  Dit hele geval werd in een kist verpakt en volgestopt met zaagsel om het geluid te dempen.  Vanaf toen kon 'Radio Oranje' woordelijk opgenomen worden.  De rollen werden door Adrie op papier uitgetikt, waaruit Wim een keuze maakte voor het blaadje.  Daarna tikte Adrie de stencils en tekende Klaas de kop er op met z'n vinkje dat het V-teken aan het zingen was  ..._  ..._ ..._     (refer page 171).
     Toen de oplage te groot werd (meer dan 3000) en ook om verwarring voor de Duitse inlichtingen dienst te veroorzaken, werden de eerste tien exemplaren per koerier naar tien verschillende adressen gebracht, die op hun beurt de inhoud met kop en al (maar soms zonder het vinkje en met een andere datum), weer op stencil zetten en afdraaiden.
     Volgens het boek van Lydia E Winkel "De Ondergrondse Pers 1940-1945", blz 171 *) (in de herziene uitgave door Drs Hans de Vries blz 149), zou de totale oplage tegen het einde van 1944 plm 10.000 hebben bedragen.
     Toen in November 1944 de eerste 'Speciale uitgave voor de Zaanstreek' van     "Trouw" moest worden afgedraaid, liet Klaas de binnenkant van de kop leeg vanwege de slechte kwaliteit van de beschikbare stencils. De kop had zwart moeten zijn. Als compromis werd in de tweede (en voor hem de laatste) uitgave de kop ge-arceerd.  refer page 172 maar toen dit niet goed genoeg was,
!! , verhuisde Klaas en de stencil machine al gauw naar Krommenie, op verzoek van Joop Dekker, om daar de uitgave van 'Strijd' page 173, tot het einde van de oorlog te verzorgen.

*) J Stoorvogel  (is "Jan Haarlem" !! ) en P C D Waagmeester genoemd op deze bladzijde waren waarschijnlijk één van de 10 groepen die één van de eerste 10 kopiën werden gegeven om te vermenigvuldigen.

Om terug te gaan naar blz 13, 14, enz klik op het blz nummer


   Klik hier

       voor

NUMMERS


   Klik hier

      voor

   INDEX

Adrie Poppen and Wim Blok

Om terug te gaan naar blz 13, 14, enz klik op het blz nummer

VORIGE  blz

VOLGENDE  blz