114

VORIGE  blz

VOLGENDE  blz

1- 27)
  RANSDORP 76.
    Gelden geconfisceerd in handen van den gerechte van Ransdorp wegens den    geabandonneerden inboedel van Adriaan Jansz Spaander en Geertrui Sluys, wonende te Durgerdam, welke boedel door de bedoelde echtelieden ten behoeve van deszelfs crediteuren is geabandonneerd.

    Meubelen en boeier    f. 192.--.-
    Van Jan Spaander wegens de
    kooppenningen van het huis      300.--.-
    Uitstaande vorderingen       168.--.-
        -----------
      f. 660.--.-
    Onkosten :
    Het veil- en schrijfgeld voor de meubelen
en de boeier   f. 9.  2.-
    Consumotie koffie en thee     2.12.-
    Plakgeld boeier       3. -- .-
    Omroeper       - .12.-
    Vertering gerecht bij inventarisering en
           verkoop des boedels     21. 4.-
    Jan Schouten, de plokwijn     3.10.-
    Plokgeld verkoop huis      5.  5.-
    Vertering gerecht bij transprteren van het huis  1.12.-
    Aan Simon Ketel, de Schout, voor reis- en
           teerkosten naar Bunschoten     7.10.-
    Advertentie in Haarlemsche- en
       Amsterdamsche Courant    12.14.-
    Simon Ketel nog drie dagen naar Bunschoten   7.13.-
    Vertering bij het nazien der preferente
           vorderingen        6. -- .-
    Vertering op den dag der vaststelling    16. -- .-
    Aan port en zegels     20. -- .-
      ------------
                f.  116.14.-
    declaratie Schout  f.  45.--.-
         "     Scheepenen      29.--.-
         "     Secretaris       49.--.-
         "     Curatoren         44.--.-
    -----------"  167.--.-
     ------------- "  283.14.-
      ----------------
  Beschikbaar voor de schuldeisers f.   376.  6.-

    Schulden      Gekregen:
    Pref Cr  Jan Hering, timmerman             f.   19      17
    Jan Blik, bakker schuld vanaf 1786    27        9
    Cornelis Havenaar, winkelier schuld 1785   27      10
    Cranepoel en Krul, reparatie boeier    13.13      13.13
    Stoffel Jansz, smid ijzerwerk      4        4
    Marietje Rijgers, winkelwaren    23        2
    J Kaptein, zeildoek   215      17
    G Cabel,      "    118        9
    J Kaars,      "                2283    178
    Jacob van der Sluys, geleend  150      12
    Jan Spaander, geleend   130      10
    Hillebrand Spaander, geleend    50        4

Om terug te gaan naar blz 13, 14, enz klik op het blz nummer


   Klik hier

       voor

NUMMERS


   Klik hier

      voor

   INDEX

Om terug te gaan naar blz 13, 14, enz klik op het blz nummer

VORIGE  blz

VOLGENDE  blz