93

VORIGE  blz

VOLGENDE  blz

van blz 90                               J O A N N E S    S P A A N D E R

geboren 10 Juni 1917 in Obdam
overleden 4 September 1984
Op 10 Juni 1942 trouwde hij met Hiske Jelsma
geboren 9 December 1921

      K i n d e r e n :
naar    geboren     voornaam                   gehuwd       met                               geboren
blz
93   1    04-01-1944  Joannes                       13-12-1967   Aaltje De Vulder               07-07-1946
93   2    12-03-1946  Jacob                           10-04-1969   Geertruida E Krijnsen       27-12-1947
        3    03-02-1948  Jeanette
93   4    18-06-1949  Willem                          22-12-1972   Alida E M Commendeur   30-05-1952
        5    03-06-1954  Janny Lolkje                 18-09-1975  Cees Houter                      18-02-1953

Kinderen van dochters van 
JOANNES SPAANDER :
  van Janny (Houter) :
             22-08-1981  Ralph,  03-02-1985  Daphne  en  04-09-1984 Shirley


van blz 92                               
J O A N N E S    S P A A N D E R

geboren 4 Januari 1944 in Obdam
overleden 18 November 1989 
Op 13 December 1967 trouwde hij met Aaltje De Vulder
geboren 7 Juli 1946

      K i n d e r e n :
naar      geboren    voornaam                  gehuwd       met                              geboren
blz
        1    11-07-1968  Linda                            08-10-1993   Frans Stam                     20-09-1965
        2    23-09-1969  Johan Cesar August    20-05-1992   Christa Rood
        3    28-07-1983  Richard


van blz 92           
                       J A C O B    S P A A N D E R

geboren 12 Maart 1946 in Obdam
overleden 28 Augustus 1994
Op 10 April 1969 trouwde hij met Geertruida Elisabeth Krijnsen
geboren 27 December 1947

      K i n d e r e n :
naar    geboren     voornaam 
blz
        1    28-01-1970  Alexander
        2    11-03-1971  Arnold
        3    05-08-1973  Robert


van blz  92                             
 W I L L E M    S P A A N D E R

geboren 18 Juni 1949 in Obdam
Op 22 December 1972 trouwde hij met Alida E M Commandeur
geboren 30 Mei 1952

      K i n d e r e n :
naar    geboren     voornaam 
blz
        1    30-03-1976  Andre
        2    02-09-1980  Daniel

Klik hier
  voor  de
LINKER
      blz


   Klik hier

       voor

NUMMERS


   Klik hier

      voor

   INDEX

Klik hier
  voor  de
LINKER
      blz

VORIGE  blz

VOLGENDE  blz